Chúng tôi xây dựng giá trị cốt lõi công ty dựa trên các tiêu chí sau:
– Phương châm: “kinh doanh vì hạnh phúc khách hàng” – lấy đạo đức kinh doanh và uy tín làm nền tảng, luôn lắng nghe tất cả ý kiến đóng góp để hoàn thiện, để phát triển, để theo đuổi, để thực hiện những gì mà chúng tôi đã cam kết.
– Lợi ích của khách hàng: chúng tôi hiểu rằng lợi ích của khách hàng là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của công ty. Đội ngũ nhân sự của Nhim Logistics luôn làm việc hết mình vì khách hàng, liên hệ mật thiết với khách hàng, yêu quý và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng dịch vụ phù hợp thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
– Trân trọng và khuyến khích tính sáng tạo, khoa học của nhân viên: chúng tôi xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, thân ái và quan tâm đến đời sống tinh thần cũng như vật chất đối với nhân viên, khuyến khích nhân viên đưa ra các giải pháp đột phá và sáng tạo trong công việc. Mỗi nhân viên là một tế bào sống của công ty.
– Chất lượng sản phẩm & dịch vụ: chúng tôi tập trung vào chất lượng phục vụ khách hàng để đáp ứng được nhiều hơn những gì khách hàng đang mong đợi ở Nhim Logistics . Việc phục vụ khách hàng là trách nhiệm cao cả của mọi thành viên trong công ty chúng tôi.